loading
Online Test Programı
2 Mayıs 2020

Online Test Programı

Online test programı, eğitimcilere ve kurumlara çevrimiçi test oluşturmalarına fırsat veren ve kullanıcıların istedikleri yerde ve saatte sınavlara girmelerine imkan veren bilgisayar tabanlı test hizmetidir. Değerlendirme sürecini objektif ve otomatik hale getiren online test programıyla öğrenciler, web tabanlı cihazlardan test sorularını çözebilirler. Bu açıdan, online testlerin sınav sürecini basitleştiren teknoloji odaklı bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

Online bir test programı, sınav yöneticilerinin testleri çevrimiçi yazmasını, planlamasını, sunmasını ve raporlamasını destekler. Test programının kullanımına ilişkin herhangi bir teknik beceri gerekmez. Online test programını kullanmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan şey, İnternet ağıdır. İnternet'e ulaşmak ise, teknolojinin hızla büyüdüğü bugünlerde, artık çok daha kolay.

Online Test Programı Nasıl Çalışır?

Online test programı, eğitim kurumlarına ve işletmelere test hazırlama, kullanıcıları yönetme, değerlendirme verileri toplama ve öğrencileri ölçme ve değerlendirme süreçlerini en basite indirgeyen web tabanlı bir yazılım çözümüdür. Online veya çevrimiçi test programıyla test soruları, çoktan seçmeli, soru-cevap, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi değişik türlerde sorunsuz bir şekilde oluşturulabilir, test talimatları anlaşılır bir şekilde tanımlanabilir ve öğrenciler sınava zahmetsizce girerek sonuçlar anında toplanabilir.

Online test programının temel amacı ise, hızlı ve ayrıntılı sonuçlar elde eden tamamen otomatik bir sistemle katılımcıların bilgi ve yeteneklerini etkili bir şekilde ölçmek ve değerlendirmektir.

Online Test Programının Avantajları

Öncelikle, günümüzde geliştirilen yüksek teknolojik yazılımlar sayesinde online test programları, cevapları göz açıp kapatıncaya kadar analiz ederek öğretmenlere detaylı raporlar vermektedir. Öğrencilerse, sınav bittiği anda aldığı puanları, hangi sorularda nasıl hata yaptıklarını ve bu soruların çözümlerini hemen görebilmektedirler.

Online bir ortamda test prosedürleri oldukça şeffaftır. Sınav yöneticileri ve öğrenciler için sınav maliyeti düşüktür. Tüm katılımcılar, istedikleri yerde ve saatte sınava dahil olabilirler. Böylelikle, zamandan da tasarruf ederler.

Online test programı çevrecidir. Kağıt, kalem gibi materyallerin kullanılmaması, doğaya büyük katkı sağlayacaktır.

Çevrimiçi test programında soru-cevap, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme gibi birçok soru türleri oluşturmak mümkündür. Bu sayede ölçmek isteğiniz konuya en uygun soru türünü hazırlayabilirsiniz.

Online test programı ile testler içeren bir soru havuzu oluşturabilirsiniz. Soru havuzunda sakladığınız testleri, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hazırladığınız testleri öğrencilerinize deneme sınavı veya ev ödevi şeklinde sunabilirsiniz. Değerlendirme sonuçlarını dağıtma işini de yine programa bırakın. Program, bunu sizin için otomatik olarak yapacaktır.

Şirketlerin, kurum ve kuruluşların işçi istihdam etmelerinde tarafsız, adil ve şeffaf bir yöntem sağlar. Adaylar, daha güvenli bir sınava tabi olacaklarını bildikleri için ilgili kurumlara karşı güvenleri de tam olur. Böylece, online test programından yaralanan şirketler, saygınlıklarını da arttırmış olurlar.

İncir Yazılım olarak en son teknolojilerden faydalanarak geliştirdiğimiz online test programı, ülkemizin birçok devlet kurumunda kullanılan güvenilirliği kanıtlanmış profesyonel bir çevrimiçi test platformudur. Birçok okullar, üniversiteler, kolejler, etüt merkezleri ve şirketler, bizimle çalışmaya başladılar bile. İş başvuruları, sınav ve ödev vermeye yönelik oluşturduğumuz bu modül; tüm cihazlara uyumlu duyarlı olarak çalışmaktadır.